De postcode van Aalsum is 9121,

Holwerd, Burdaard, Dokkum, Wyns, hebben deze postcode(s).