De postcode van Achlum is 8806,

hebben deze postcode(s).