De postcode van Allingawier is 8758,

Witmarsum, hebben deze postcode(s).