De postcode van Anjum is 9133,

Nes, Metslawier, Wâlterswâld, Dokkum, hebben deze postcode(s).