De postcode van Arum is 8822,

Firdgum, Peins, Franeker, hebben deze postcode(s).