De postcode van Baard is 8834,

Zweins, Tzum, hebben deze postcode(s).