De postcode van Bakhuizen is 8574,

Sneek, Ruigahuizen, IJpecolsga, hebben deze postcode(s).