De postcode van Ballum is 9162,

Waaxens, Moddergat, Engwierum, hebben deze postcode(s).