De postcode van Beetsterzwaag is 9244,

Smalle Ee, hebben deze postcode(s).