De postcode van Bitgum is 9044,

Hallum, Marsum, Weidum, Tersoal, hebben deze postcode(s).