De postcode van Bitgummole is 9045,

Westhoek, Dronryp, Bears, hebben deze postcode(s).