De postcode van Blessum is 9032,

Oentsjerk, Mantgum, Raerd, hebben deze postcode(s).