De postcode van Blije is 9171,

Drachten, Hollum, Holwerd, Wierum, hebben deze postcode(s).