De postcode van Boornbergum is 9212,

Drachten, hebben deze postcode(s).