De postcode van Bornwird is 9156,

Hantumeruitburen, Paesens, hebben deze postcode(s).