De postcode van Brantgum is 9153,

Nes, Anjum, Metslawier, hebben deze postcode(s).