De postcode van Breezanddijk is 8766,

Piaam, Schraard, Reahûs, hebben deze postcode(s).