De postcode van Britsum is 9055,

Teerns, Bitgummole, Dronryp, Bears, hebben deze postcode(s).