De postcode van Britswert is 8636,

Offingawier, Westhem, Sneek, hebben deze postcode(s).