De postcode van Buitenpost is 9285,

Roderwolde, Suwâld, Tytsjerk, hebben deze postcode(s).