De postcode van Burgwerd is 8742,

Tjalhuizum, Kûbaard, Molkwerum, hebben deze postcode(s).