De postcode van De Veenhoop is 9215,

Nij Beets, Drachten, hebben deze postcode(s).