De postcode van Dedgum is 8764,

Makkum, Schettens, Easterein, hebben deze postcode(s).