De postcode van Dongjum is 8808,

hebben deze postcode(s).