De postcode van Drachtstercompagnie is 9222,

Boornbergum, Drachten, hebben deze postcode(s).