De postcode van Eagum is 9006,

Menaam, hebben deze postcode(s).