De postcode van Easterlittens is 8835,

Hitzum, hebben deze postcode(s).