De postcode van Easterwierrum is 9021,

Stiens, Jirnsum, Grou, hebben deze postcode(s).