De postcode van Eesterga is 8534,

Ruigahuizen, Teroele, Ouwster-Nijega, hebben deze postcode(s).