De postcode van Elshout is 5154,

Waalwijk, Molenschot, hebben deze postcode(s).