De postcode van Emst is 8166,

Welsum, Dalmsholte, hebben deze postcode(s).