De postcode van Engwierum is 9132,

Ballum, Wetsens, Burdaard, Dokkum, hebben deze postcode(s).