De postcode van Everdingen is 4121,

Acquoy, Zoelmond, Culemborg, hebben deze postcode(s).