De postcode van Exmorra is 8759,

Pingjum, hebben deze postcode(s).