De postcode van Ferwert is 9172,

Drachten, Ballum, Waaxens, Moddergat, hebben deze postcode(s).