De postcode van Firdgum is 8852,

Hee, Wjelsryp, Húns, Arum, hebben deze postcode(s).