De postcode van Folsgare is 8773,

Parrega, Cornwerd, Hichtum, hebben deze postcode(s).