De postcode van Foudgum is 9154,

Hantumhuizen, Lioessens, Jouswier, hebben deze postcode(s).