De postcode van Friens is 9009,

hebben deze postcode(s).