De postcode van Gaast is 8757,

Wons, Hidaard, hebben deze postcode(s).