De postcode van Ginnum is 9174,

Drachten, Buren, Foudgum, Hantumhuizen, hebben deze postcode(s).