De postcode van Hallum is 9074,

Damwâld, Aldtsjerk, Hijum, Bitgum, hebben deze postcode(s).