De postcode van Hantumeruitburen is 9146,

Lichtaard, Paesens, hebben deze postcode(s).