De postcode van Hartwerd is 8741,

Nijland, Wommels, Warns, Workum, hebben deze postcode(s).