De postcode van Haule is 8432,

Rotstergaast, Nijeberkoop, Hoornsterzwaag, hebben deze postcode(s).