De postcode van Hazerswoude Rijndijk is 2394,

Oud-Ade, hebben deze postcode(s).