De postcode van Hegebeintum is 9173,

Drachten, Nes, Brantgum, Nes, hebben deze postcode(s).