De postcode van Hemelum is 8584,

Oudega, Bakhuizen, Ruigahuizen, IJpecolsga, hebben deze postcode(s).