De postcode van Hempens is 9086,

Sint Annaparochie, Koarnjum, hebben deze postcode(s).