De postcode van Herbaijum is 8807,

hebben deze postcode(s).